Skip to main content
Search

Pravna obaveštenja

Celokupan sadržaj ovog internet sajta je svojina ili je pod kontrolom JNTL Consumer Health I (Switzerland) GmbH i kao autorsko delo uživa zakonsku zaštitu širom sveta. Možete preuzeti sadržaj samo za ličnu upotrebu u nekomercijalne svrhe pri čemu modifikacija ili dalja reprodukcija sadržaja nije dozvoljena. Sadržaj se drugačije ne sme kopirati ili koristiti na bilo koji način.

Vlasnici ovog sajta će uložiti razumne napore da objavljuju ažurne i tačne informacije na ovom internet sajtu, ali ne garantuju tačnost, ažurnost ili potpunost objavljenih informacija. Vlasnici ovog sajta neće biti odgovorni za bilo kakvu štetu ili povredu koja može da proistekne iz vašeg pristupa ili nemogućnosti pristupa ovom internet sajtu, ili iz vašeg oslanjanja na bilo koju informaciju objavljenu na ovom internet sajtu. Ovaj sajt je namenjen rezidentima Republike Srbije.

Ovaj internet sajt može da sadrži linkove ili reference ka drugim sajtovima ali vlasnici ovog sajta nisu odgovorni za sadržaj takvih drugih sajtova i neće biti odgovorni za bilo kakvu štetu ili povredu koja može da proistekne zbog tog sadržaja. Bilo kakvi linkovi ka drugim sajtovima su dati samo kao pogodnost korisnicima ovog internet sajta.

Zaštitni znakovi (žigovi) i proizvodi na ovom Internet sajtu su zaštićeni u Republici Srbiji i na međunarodnom nivou. Bilo kakvo korišćenje žigova ili proizvoda nije dozvoljeno bez prethodnog pismenog odobrenja vlasnika ovog sajta osim u smislu identifikacije proizvoda ili usluga kompanije.

Na bilo koje lične podatke iz elektronske komunikacije sa ovim Internet sajtom se primenjuje Politika privatnosti ovog sajta. Vlasnici ovog sajta imaju pravo da bez ograničenja koriste ili kopiraju sve druge informacije iz takve komunikacije , uključujući bilo kakve ideje, pronalaske, koncepte, tehnike ili znanje otkriveno tokom takve komunikacije, u bilo koje svrhe. Takve svrhe mogu da uključuju otkrivanje trećim licima i/ili razvoj, proizvodnju i/ili marketing proizvoda ili usluga. 

Pošiljalac bilo kakve komunikacije ka ovom internet sajtu, ili na drugi način ka vlasnicima ovog sajta je odgovoran za sadržaj i informacije sadržane u takvoj komunikaciji, uključujući istinitost i tačnost informacija.

Back to Top