Vlažne maramice ili čista voda

Ova je prospektivna “assessor-blinded“, randomizirana, kontrolisana studija, studija na zdravim, u terminu rođenih, beba (n=280).

Učesnici su odabrani 48 sati po rođenju, i nasumično određeni da im pelensko područje bude očišćeno JOHNSON’S® Baby Extra Sensitive vlažnim maramicama ili samo vodom i vatom (n = 140 za svaku grupu).

Hidratacija kože je merena na 48 časova i 4 nedelje nakon rođenja i upoređivani su rezultati. Sekundarni ishodi uključuju promene u gubitku vode putem kože, pH kože, prisustvo mikrobnih zagađivača kože, i izveštaje babica i porodilja o pelenskom dermatitisu.

Vlažne maramice su se pokazale jednako efikasnim poput vode i vate u kontekstu hidratacije kože. Broj slučajeva pelenskog dermatitisa bio je veći u grupi vode (p = 0,025), ali nije bilo značajne razlike u ostalim pojavama.

Sada imate dokaze kojima možete da uverite majke da prave siguran izbor, koji god način da odaberu.

 

Lavender, T., Furber, C., Campbell, M., et al. Effect on skin hydration of using baby wipes to clean the napkin area of newborn babies: assessor-blinded randomised controlled equivalence trial. BMC Pediatrics 2012;12:59.