Plač

Bebe uglavnom komuniciraju plakanjem. A da li će plakati manje ukoliko ih češće nežno dodirujemo? Rezultati nekih novijih istraživanja sugerišu da intenzivniji kontakt sa majkom proređuje plač. Istraživači su zatražili od grupe majki da nose svoje bebe bar tri sata dnevno. Njihov ritam plakanja je upoređen sa grupom beba koje provode u naručju uobičajenih sat ili dva. Rezultati su pokazali da bebe koje više vremena provode u naručju manje plaču od beba iz kontrolne grupe. Ovo je bilo posebno izraženo u uzrastu od šest nedelja kada bebe, po pravilu, najviše plaču. Bliskost sa roditeljima pruža bebama snažniji osećaj sigurnosti.