Skip to main content
toddler holding globe in bath

Napori vezani za održivost

Želimo da pomognemo u stvaranju zdrave i održive planete. Za vas i za vašu bebu..

Naša posvećenost porodicama

Podržavamo srećne, zdrave bebe i njihove porodice. Bez obzira gde žive. Evo nekoliko partnerstava u kojima učestvujemo, zajedno sa našom matičnom kompanijom Johnson and Johnson.

Save the Children logo

Save the Children®

JOHNSON'S® je formirao partnerstvo sa organizacijom Save the Children® u međunarodnim naporima da pruži zdravstvenu negu, pomoć i obrazovanje porodicama u zajednicama pogođenim krizom i siromaštvom.

United Nations logo

Fondacija Ujedinjenih nacija

JOHNSON'S® podržava inicijativu Ujedinjenih nacija Every Woman Every Child (Svaka žena Svako dete), osmišljenu da poboljša zdravlje i dobrobit žena i dece širom sveta.

Naša posvećenost zdravoj životnoj sredini

Obavezali smo se da pažljivo kreiramo svoje formule tako da budu blage za životnu sredinu jer je razvoj beba pod uticajem sveta u kome rastu.

Važno je da kreiramo svet u kojem će bebe napredovati, pa se tako ovde, u kompaniji JOHNSON'S®, neprestano trudimo da poboljšamo svoj uticaj na životnu sredinu.

Kako je JOHNSON'S® nežan prema životnoj sredini

  • Prioritet nam je da koristimo sastojke koji nisu štetni po vodeni svet i ekosisteme.
  • Koristimo patentirani sistem kao pomoć u formulisanju proizvoda koji nisu toksični i koji se ne bioakumuliraju u životnoj sredini.
  • Procenjujemo da će efikasniji procesi smanjiti upotrebu vode na našim proizvodnim lokacijama za približno 20%.

Ponosni smo što učestvujemo u sledećim programima kako bismo zaštitili životnu sredinu za buduće generacije.

Back to Top