Merenje temperature

Ukoliko vam se učini da vaša beba ima groznicu, izbor najboljeg načina da se izmeri telesna temperatura je prvi korak. Groznicom se smatra temperatura preko 37,5ºC (99.5°F). Groznice su sasvim uobičajene kod male dece, ali su obično blage. Ukoliko je lice deteta vruće na dodir i izgleda crveno ili zajapureno, moguće da je u pitanju groznica. Možete da izmerite temperaturu i toplomerom. Merena ispod pazuha, normalna temperatura je oko 36,4°C (97.4°F). Pod jezikom, normalna temperatura je nešto viša, negde oko 37°C (98.4°F). Ovo može da varira malo.

  • Kod odojčadi mlađe od 4 nedelje, telesnu temperaturu treba meriti elektronskim toplomerom ispod pazuha.
  • Kod dece od 4 nedelje do 5 godina, telesnu temperaturu merimo na jedan od sledećih načina:
    • elektronskim toplomerom ispod pazuha
    • hemijskim tačkastim toplomerom ispod pazuha
    • infra-crvenim toplomerom (ubacuje se u uho deteta, uvek pažljivo pročitajte uputstvo)
  • Hemijski toplomeri, koji očitavaju temperaturu sa čela, su nepouzdani jer prikazuju samo temperaturu kože, a ne tela i stoga nisu poželjan način merenja temperature deteta.
  • Oralne i rektalne toplomere ne bi trebalo koristiti za merenje telesne temperature dece uzrasta 0-5 godina.