Hranjenje

Zdravstveni radnici se slažu da ne postoji ništa bolje za novorođenče od majčinog mleka. Posmatrano iz ugla nutricionista, idealno je za vašu bebu. Naravno, dešava se da pojedine majke nisu u mogućnosti da doje, zbog zdravstvenih poteškoća ili nekih drugih okolnosti. Porazgovarajte sa babicom o tome kako da na najbolji način hranite bebu. Nezavisno od toga za šta se odlučite, postarajte se da je uvek pridržavate prilikom hranjenja. Nežan zagrljaj udružen sa negom i hranjenjem, pomaže učvršćivanju veza između vas.