Rezultati

  • Bebe se brže uspavaju 
  • Bebe duže spavaju 
  • Bebe se ređe bude i na kraće periode 
  • Mame se osećaju manje umorno i imaju više energije