Detaljniji rezultati

 • Bebe zaspale brže
  •  U proseku, bebe se uspavaju 37% brže kada se koristi ritual u 3 koraka 
 • Bebe spavale duže
  •  U proseku, beba spava duže kada koristite ritual u 3 koraka 
 • Bebe se bude ređe i na kraće periode
  •  Bilo je više od jedne trećine (38%) manje noćnog buđenja, a iznos vremena koje su bebe provele budne je skoro prepolovljen (49%) 
 • Mame su se osećale manje umorno i energičnije
  •  Mame su, doživljavale i veći osećaj kontrole i odlazak dece na spavanje je naročito doživljen kao "lakši" na skali od 1-5. 

Rezultati istraživanja su prvo objavljeni u:

Cross-cultural differences in infant and toddler sleep, Jodi A. Mindell, Avi Sadeh, Benjamin Wiegand, Ti Hwei Howd, Daniel Y.T. Goh; Sleep Med (2010)

My child has a sleep problem: A cross-cultural comparison of parental definitions - Avi Sadeh, Jodi Mindell, Luis Rivera; Sleep Medicine 12 (2011) 478-482

A Nightly Bedtime Routine: Impact on Sleep in Young Children and Maternal Mood - Jodi A. Mindell, PhD; Lorena S. Telofski, BA; Benjamin Wiegand, PhD; Ellen S. Kurtz, PhD; SLEEP, Vol. 32, No. 5, 2009

Longitudinalno ispitivanje na uzorku od 405 majki i njihove dece objavljeni u:

Mindell, J, Telofski L, Wiegland B et al. A Nightly Bedtime Routine: Impact on Sleep in Young Children and Maternal Mood. 2009, SLEEP, 32(5):599-606